Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt érdeklődő!

  1. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet honlapjának, különösen azon részeinek elérésekor, melyek felhasználói regisztrációhoz kötöttek, személyes adatai az Intézet kezelésébe kerülnek.

  2. A személyes adatok egy része automatikusan képződik a honlap elérésekor (hozzáférési és audit naplók), másrészt a regisztrációhoz kötött adattartalom elérésekor explicit módon néhány személyes adat megadása szükséges (név, elérhetőségek).

  3. A honlap kialakítása során törekedtünk arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

  4. A honlap látogatása során keletkező személyes adatok kezelője az Agrárgazdasági Kutató Intézet. A honlap üzemeltetését, programozását kizárólagosan az Intézet belső szervezeti egységei végzik.

  5. A keletkező személyes adatokat az Agrárgazdasági Kutató Intézet harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag statisztikai célokra, illetve a honlapfunkciók elérésének biztosítására használja fel.

  6. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdések, észrevételek megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

  7. Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

  8. Az érintett a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be.

Adatvédelmi felelős:

Dr. Vágó Szabolcs