Az 1954-ben alapított Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) ma Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági kutatóközpontja. Az Intézet legfontosabb alaptevékenységei az agrárgazdasággal kapcsolatos adatgyűjtés és az erre alapozott szakpolitikai kutatási tevékenység. Az Információs Rendszerek Igazgatósága olyan uniós és hazai információs rendszereket működtet, mint a Tesztüzemi Rendszer (FADN), a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR). A két kutatási igazgatóság a tényalapú szakpolitikai döntés-előkészítést támogatja munkájával.

Az AKI legfontosabb kutatási területei:

  • a fenntartható biomassza-alapú gazdaság működésének szakpolitikai értékelése;
  • természeti erőforrások kezelése a mezőgazdaságban;
  • erőforrás-hatékony agrár-élelmiszer értékláncok;
  • vidékfejlesztés és monitoring;
  • édesvízi akvakultúra fejlesztési lehetősége.

A fent említett adatgyűjtési és kutatási tevékenységen túl egyre többször kap az Intézet megrendelést az ágazati szereplőktől innovatív döntéstámogató eszközök fejlesztésére.

Az Agrárminisztérium felügyelete alá tartozó Intézet állománya 128 fő, amelyből 90 fő alaptevékenysége a kutatás és információmenedzsment, míg a fennmaradó létszám funkcionális és kisegítő tevékenységet lát el.

Az AKI szerkezetileg három szakmai és két funkcionális igazgatóságra tagolódik.

Szervezeti ábra

 

Mb. főigazgató: KEMÉNY Gábor (M) ORCID

Kutatási igazgatóságok

A két kutatási igazgatóságon folyó munka az élelmiszer-gazdaság, az értékláncok, a természeti és emberi erőforrások, valamint a vidékfejlesztés ökonómiai kérdéseire összpontosít. A kutatási igazgatóságok szakpolitikai elemzésekkel segítik az Agrárminisztérium, illetve más kormányzati szervek munkáját, elsősorban az Európai Unió (EU) Közös Agrárpolitikájának (KAP) alakítása és sikeres alkalmazása érdekében. A kutatómunka eredményei az AKI saját kiadványaiban, hazai és nemzetközi lektorált folyóiratokban, valamint egyéb ágazati kiadványokban kerülnek publikálásra.

Agrárgazdasági kutatási igazgató: POTORI Norbert (M) ORCID

Széles körű agrárközgazdasági kutatási tapasztalattal bír, kiemelten a gabonafélék és olajnövények termelése, feldolgozása és kereskedelme, az agrárpolitikai és piacelemzés, továbbá a határidős árupiaci kereskedés terén. Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrárközgazdasági Bizottságának választott tagja és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szakértői Kollégiumának tagja.

Horizontális kutatási igazgató: KEMÉNY Gábor (M) ORCID

A mezőgazdaság nem rendszerszintű kockázatai (pl. kedvezőtlen időjárási hatások) és a kockázatkezelési eszközök (biztosítás, állami támogatás, befektetési alapok stb.) elemzésének szakértője, beleértve a költségelemzést is. Tanulmányozta az éghajlatváltozás hatásai és a termelés hatékonysága, az öntözés, illetve a környezeti tényezők közötti kapcsolatot, valamint a precíziós mezőgazdasági információk felhasználásának lehetőségeit az adatgyűjtésben. Dolgozott a mezőgazdasági termelőket, a kormányt és a civil szervezeteket szolgáló információs rendszerek fejlesztésén. Projekttapasztalatokkal rendelkezik az e-kormányzati programok tervezésében és megvalósításában.

Információs Rendszerek Igazgatósága

Az igazgatóság a Magyar Kormány nevében EU-konform információs rendszereket működtet. Az adatokat a vonatkozó uniós és hazai előírásoknak megfelelően gyűjti és feldolgozza, illetve rendszeres jelentéseket küld az erre kijelölt hazai és uniós szerveknek. Számos intézeti adatbázis kerül közlésre elektronikus és nyomtatott formában. A közölt adatok részletes képet adnak a magyar agrár-élelmiszer ágazat helyzetéről és gazdasági lehetőségeiről, amelyek különösen fontos információkat nyújtanak a nemzeti és regionális hatóságok, az egyetemek, a kutatóközpontok, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek, valamint az ágazat szereplői számára.

Információs igazgató: PESTI Csaba (M)

Fő kutatási területét az elmúlt 10 évben a mezőgazdasági üzemtan, a költség- és jövedelemvizsgálatok, a mikroszimulációs modellek és a hozzájuk kapcsolódó agrárpolitikai elemzések alkották. Hat éven keresztül részt vett a tesztüzemi rendszer (angol rövidítéssel FADN) elnevezésű számviteli adatgyűjtés irányításában. 2014 és 2016 között legfontosabb feladata a falugazdász-hálózat szakmai koordinációja volt. Számos informatikai fejlesztési projektet vezetett, részt vett több FP7-es kutatási programban, valamint számos külföldi agrárinformatikai és agrárstatisztikai fejlesztési projektben.

Tovább