Az 1954-ben alapított Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) ma Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági kutatóközpontja. Az Intézet legfontosabb alaptevékenységei az agrárgazdasággal kapcsolatos adatgyűjtés és az erre alapozott szakpolitikai kutatási tevékenység. Az Információs Rendszerek Igazgatósága olyan uniós és hazai információs rendszereket működtet, mint a Tesztüzemi Rendszer (FADN), a Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR). A Kutatási Igazgatóság a tényalapú szakpolitikai döntés-előkészítést támogatja munkájával.

Az AKI legfontosabb kutatási területei:

  • a fenntartható biomassza-alapú gazdaság működésének szakpolitikai értékelése;
  • természeti erőforrások kezelése a mezőgazdaságban;
  • erőforrás-hatékony agrár-élelmiszer értékláncok;
  • vidékfejlesztés és monitoring;
  • édesvízi akvakultúra fejlesztési lehetősége.

A fent említett adatgyűjtési és kutatási tevékenységen túl egyre többször kap az Intézet megrendelést az ágazati szereplőktől innovatív döntéstámogató eszközök fejlesztésére.

A Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó Intézet állománya 128 fő, amelyből 90 fő alaptevékenysége a kutatás és információmenedzsment, míg a fennmaradó létszám funkcionális és kisegítő tevékenységet lát el.

Szervezeti ábra

Tovább